กว่าจะได้กาแฟขี้ช้าง มีขั้นตอนการผลิต อย่างไร

- เริ่มจากการคัดเลือกเมล็ดกาแฟไทยอาราบิก้า กาแฟสุกแดงจัด (ผลเชอรี่) สายพันธุ์ อราบิก้า ที่ปลอดสารเคมี
จากแหล่งเพาะปลูก จากดอยสวนยาหลวง บ้านสัน เจริญ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ที่ระดับความสูง 1,300 - 1,450 เมตร จากระดับน้ำทะเล
- แล้วนำมาให้ช้างกิน ซึ่งช้างต้องกินเมล็ดกาแฟ ประมาณ 33 กิโลกรัม เมื่อช้างขับถ่ายออกมาจะได้ผลผลิต 1 กิโลกรัมแค่นั้น
- ควาญช้างจึงต้องคอยสังเกตดูว่าช้างจะขับถ่ายออกมาเมื่อใด เมื่อกระเพาะของช้างทำการย่อย ผิวเปลือกและเยลลี่ของผลกาแฟสุก
แต่ไม่ได้ย่อยตัวเมล็ดกาแฟกะลา ควาญช้างก็จะนำไปตากแห้ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับพฤติกรรมการกินแบบปกติ แต่รอให้ช้างกินผลกาแฟโดยสมัครใจ
- เมื่อช้างขับถ่ายออกมา จะทำการเก็บคัดแยกเมล็ดกาแฟ เพื่อนำไปผ่านกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนจนเป็นผลิตภัณฑ์ กาแฟขี้ช้าง
- และขณะนี้ กาแฟขี้ช้างไทย ดังไกลทั่วโลก ที่สำคัญก็คือแพงที่สุดในโลกด้วย

กาแฟขี้ช้าง มีกลิ่นหอมละมุน ต่างจากกาแฟทั่วไป เพราะบ่มและย่อยด้วยกระเพาะช้าง ทำให้หอมพิเศษ และทำให้ "รสขม" ลดลงและความเปรี้ยวน้อยกว่า ความพิเศษนี้ ทำให้ กาแฟขี้ช้าง หอมละมุนและอร่อยเป็นพิเศษ

การเป็นผู้ให้ ทำบุญกับสัตว์ใหญ่จะได้บุญอันประเสริฐ

ช่วยเหลือช้างเร่ร่อน,ถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง เป็นการช่วยเหลือช้างทั้งระบบ

รูปแบบการจำหน่ายกาแฟช้างทองคำ

รูปแบบการจำหน่ายสินค้า

บริษัท ช้างทองคำ(ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินการในรูปแบบ ร้านขายกาแฟ แบบแฟรนไชส์ ครบวงจร
โดยทางบริษัท จะเป็นผู้ผลิตควบคุม ดูแลคุณภาพทุกขั้นตอน
มีระบบรองรับและการตลาดที่ดี เพื่อทำให้ผู้ลงทุนมีความมั่นคง
และคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ในระยะเวลาอันรวดเร็ว