เจตนารมย์และปณิธาน

บริษัท ช้างทองคำ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ 212 ม.1 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 "หลวงปู่ครูบาธรรมมุนี" เป็นผู้ริเริ่มเลี้ยงช้างมาเป็นเวลาร่วม 9 ปี เพื่อช่วยเหลือ "ช้าง" และอนุรักษ์ช้างอย่างจริงจังทุกประเภท เพื่อให้ช้างมีที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค และการเลี้ยงดูที่ดี ไม่ต้องการให้ช้างทำงานหนัก รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการนำผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ช้าง กาแฟช้างทองคำ จะนำมาเป็นทุนทรัพย์ สำหรับช่วยเหลือช้างทั้งระบบ

 

 

 

กาแฟขี้ช้าง มีกลิ่นหอมละมุน ต่างจากกาแฟทั่วไป เพราะบ่มและย่อยด้วยกระเพาะช้าง ทำให้หอมพิเศษ และทำให้ "รสขม" ลดลงและความเปรี้ยวน้อยกว่า ความพิเศษนี้ ทำให้ กาแฟขี้ช้าง หอมละมุนและอร่อยเป็นพิเศษ ถูกใจคอกาแฟอย่างแท้จริง